Masum Mohammadi

سپتامبر 9, 2016

جغرافیا و آب و هوای کشور آفریقای جنوبی

تور آفریقای جنوبی  جغرافیا و آب و هوای کشور آفریقای جنوبی با توجه به اینکه داشتن اطلاعات کافی از هر کشوری قبل از سفر جزء ضروریات […]
سپتامبر 8, 2016
فرهنگ مرم آفریقای جنوبی

فرهنگ مردم آفریقای جنوبی – قسمت 1

 تور آفریقای جنوبی – فرهنگ مردم آفریقای جنوبی   فرهنگ مردم آفریقای جنوبی – قسمت اول  سفر به آفریقای جنوبی بازدید از کشوری با تنوع قومی و […]